Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image

Latest Notices

नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा १२ र कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका
कक्षा ११ र १२ का आंशिक परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने/भराउने सम्बन्धी सूचना
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुरको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कक्षा ११ र १२ का नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने÷भराउने सम्बन्धी संशोधित सूचना
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर पुनापरिक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना


कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका