Logo Image


नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको कक्षा १२ / ११ को परीक्षामा सहभागी हुने परिक्षर्थिहरुलई अत्यन्त जरुरी सूचना