Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शैक्षिक सत्र २०७९/०८० को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा ११/१२