Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


कक्षा ११ र १२ का नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने÷भराउने सम्बन्धी संशोधित सूचना