Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा संचालन भैरहेका कक्षा १२ का विषय र विषय कोड नम्बरहरू