Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


नेपाल सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२), सानोठिमी, भक्तपुर, कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका