Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना