Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


SEE Marking Scheme 2075

प्रकाशित मिति: २०७५-१२-२९

Marking Scheme सम्बन्धी जानकारी तथा सम्बन्धित FIles हरु डाउनलोड गर्न तलको Link मा Click गर्नुहोस्

Questions DOWNLOAD

Marking Scheme DOWNLOAD

* डाउनलोडमा समस्या भय  9841589668, 9849618663 मा संपर्क गर्नु होला