Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुर पूर्वावश्यक पाठ्यक्रमको मौका परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना