Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको सूचना ( अन्धा अपांग तथा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई निसुल्क भर्ना सम्बन्धि सूचना)