Mail Login        info@neb.gov.np
Logo Image


नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको कक्षा १२ को पुन: परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना