Mail Login        info@neb.gov.np / hsebinfo@gmail.com नेपाली | English
Logo Image


नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुर पूर्वावश्यक पाठ्यक्रम परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना